Μπορείτε να δείτε τον ειδικό κανονισμό του αγώνα, σε μορφή Word.

 Κανονισμός αγώνα

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας