Κοζάνη, 19/05/2015

Αριθμός σελίδων: 2

ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΓΩΝΑ

1. Σας ανακοινώνουμε ότι στη θέση του Βοηθού Τεχνικού Εφόρου ορίζεται ο κ. Πεταλωτής Αθανάσιος  στη θέση του κ. Πεταλωτή Απόστολου.
2. Βοηθός Τεχνικός Έφορος προστίθεται ο κ. Μεντίδης Κων/νος.
3. Γιατρός του αγώνα θα είναι ο κ. Καραμπούτας Γεώργιος στη θέση του κ. Βρέκα Δημήτρη που δε μπορεί να παρευρεθεί.
 
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 
4. Τα αυτοκίνητα των συμμετεχόντων που είχαν δηλωθεί ότι θα περάσουν βάσει Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας και κληρώθηκαν για Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 2.5 της Εγκυκλίου 10/2017 είναι με αριθμό συμμετοχής :  10, 11 και 22.
 
Η Οργανωτική Επιτροπή.
 
 

 
 
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΡΧΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΔΤΤ
 
Η νέα διαδικασία  Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου με βάση το ΔΤΤ από το 2017 επιτρέπει ένα αυτοκίνητο να "περνάει" από την συγκεκριμένη διαδικασία μόνο με χρήση του Δελτίου Τεχνικής Ταυτότητας του, χωρίς να χρειαστεί να προσκομιστεί το αυτοκίνητο στο χώρο τεχνικού ελέγχου.
 
Για το λόγο αυτό έχει μειωθεί και η ελάχιστη διάρκεια του αρχικού τεχνικού ελέγχου. 
 
Η δυνατότητα αυτή όμως έχει συγκεκριμένες αυστηρές προϋποθέσεις:
  • Ο αγωνιζόμενος έχει δηλώσει την πρόθεσή του να περάσει αρχικό τεχνικό έλεγχο με βάση το ΔΤΤ στη δήλωση συμμετοχής. 
  • Το ΔΤΤ έχει εκδοθεί εντός της προηγούμενης διετίας, έγκυρο, πλήρως συμπληρωμένο (και όλα τα "τεχνικά" στοιχεία και το αυτοκίνητο έχει περάσει τεχνικό έλεγχο ΔΤΤ) και χωρίς καμία εκκρεμή παρατήρηση - έλλειψη.
  • Ο αγωνιζόμενος έτσι και αλλιώς προσκομίζει το ΔΤΤ για έλεγχο και σφράγιση, τον ατομικό εξοπλισμό ασφαλείας (κράνη, φόρμες κτλ.) καθώς και τυχόν μη τοποθετημένα ανταλλακτικά που χρειάζονται σφράγιση.
  • Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιουδήποτε προβλήματος ο τεχνικός έφορος μπορεί να ζητήσει την άμεση προσκόμιση του αυτοκινήτου.
  • Με ευθύνη του επικεφαλής τεχνικού εφόρου και του οργανωτή, αμέσως μετά τη οριστικοποίηση των συμμετοχών, θα επιλέγεται δειγματοληπτικά ένα ποσοστό της τάξεως του 20% των αυτοκινήτων, που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να περάσουν αρχικό τεχνικό έλεγχο με χρήση ΔΤΤ, για να περάσουν παρ’ όλα αυτά κανονικά αρχικό τεχνικό έλεγχο. Οι εν λόγω αγωνιζόμενοι θα ειδοποιούνται από τον Οργανωτή με Δελτίο Πληροφοριών που θα εκδίδεται δύο ημέρες πριν από τον αρχικό τεχνικό έλεγχο, ότι πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν το αυτοκίνητό τους στον αρχικό τεχνικό έλεγχο, καθώς και με αποστολή ατομικών SMS.
  • Αν, κατά τη διάρκεια του αγώνα, ή κατά τον Τελικό Τεχνικό Έλεγχο διαπιστωθεί απόκλιση από το ΔΤΤ και σχετικό τεχνικό πρόβλημα (έλλειψη ή παρατήρηση) ο συμμετέχων θα αναφέρεται στους Αγωνοδίκες που μπορεί να επιβάλουν ποινή κατά την κρίση τους (από πρόστιμο έως αποκλεισμό).
 
Ο Τεχνικός Έφορος του αγώνα
 
Πινούλης Παύλος
 
 

pdfΔελτίο Πληροφοριών Νο1.pdf 

 

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας