ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΜΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ
ΤΖΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΙΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΚΚΑ ΙΩΑΝΝΑ

 

 

 

 

 

Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης - Αθλητικό Σωματείο αναγνωρισμένο από την Γ.Γ. Αθλητισμού - Κατασκευή ιστοσελίδας και ενημέρωση : Νίκος Γκάλφας